Sunday, October 30, 2011

เสาะหาไอเดียเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ : Idea Searching


หนังสือเสาะหาไอเดียเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ Product Design : Idea Searching
โดย David Bramston

product design sketching


หนังสือตัวอย่างการนำเสนอแบบร่างทางความคิดของนักออกแบบผลิตภัณฑ์
โดย Erik Olofsson .Klala Sjolen

Italia Mugs

Italia Mugs : ผลิตภัณฑ์เหยือกน้ำพิมพ์สีของเมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี